Matematika

Písemné dělení jednociferným číslem, řešení slovních úloh

Geometrie

Rýsování rovnoběžek

Do geometrie si všichni budou nosit ostrou tužku, trojúhelník s ryskou

a ještě další pravítko ( aspoň 20 cm dlouhé ) !

Český jazyk

Předpony, předložky, zdvojené souhlásky – opakování

Vyjmenovaná slova po B

Čtení

J. Molavcová – O bezohledném slonovi

M. Macourek – O Kateřince a tlustém červeném svetru

J. Žáček – Domov

P. Augusta – Naše vlast

28. 10. – státní svátek

29. a 30. 10. – podzimní prázdniny