ČJ: Hláska, písmeno E, e.  Slabiky SE, LE, ME. Tvoření vět s danými slovy.

Hádanky, jazykolamy. Hláska, písmeno I, i – vyvození.

Ps: Horní klička, horní zátrh, nácvik dolního zátrhu.

M: Posloupnost čísel 0 – 5. Sčítání a odčítání do 5. Rozklad čísel.

Doplňování řady čísel.  Psaní číslic 7 (procvičování) a 8.

Prv: Ovoce a zelenina. Zdravý jídelníček.

 

V pondělí (19. 10.) není kroužek AJ (podrobné info ve vzkazníku).

 

! ZMĚNA: Úterní exkurze do muzea ve Frenštátě p. R. se odkládá

nemoc lektorky programu.  Pojedeme pravděpodobně 24. listopadu.