Matematika

Opakování násobilky

Dělení se zbytkem, řešení slovních úloh

Geometrie

Vzájemná poloha dvou přímek – různoběžky, rovnoběžky

Rýsování kolmic