Opakování geometrie – písemná prověrka ve středu 7. 10.

Domácí úkol na středu 7. 10.:

  • Vypočítej do sešitu geometrie z uč. G str. 9 cv. 3 a cv. 6 (dole část F), pokud jsi nestihl(a) v hodině – narýsuj síť krychle ze cv. 1.

Do 12. 10. budeme mít geometrii, od úterý 13. 10. máme aritmetiku.