Matematika

Opakování násobilky

Dělení se zbytkem, řešení slovních úloh

Geometrie

Vzájemná poloha dvou přímek – různoběžky, rovnoběžky

Rýsování kolmic

Český jazyk

Předpony roz-, bez-, vz-

Předložka bez

Čtení

J. Žáček – Pohádka

R. Čechura – Maxipes Fík v pohádkové zemi

V pondělí 5. 10. – volno ředitelky školy