ČJ: Hláska, písmeno L, l.  Slabiky LA, LO, LU. Práce se skládací abecedou.

      Tvoření vět s danými slovy. Opakování: probraná písmena, slabiky SA, SO, SU.

Ps:  Krátké rovné čáry, krátké rovné šikmé čáry, lipové listy, jednotahovky.

M:   Sčítání do 5, čtení a zápis příkladů. Doplňování řady čísel do 5, dopočítávání.

       Slovní úlohy, porovnávání.  Psaní 0, 6.

Prv: PODZIM: Podzimní práce na zahradě, na poli. Pohádka „O veliké řepě“.