Matematika

Opakování písemného sčítání, odčítání do 1 000, řešení slovních úloh

Opakování násobilky