Matematika

Opakování písemného sčítání, odčítání do 1 000, řešení slovních úloh

Opakování násobilky

Český jazyk

Nauka o slově

Význam slova – slova jednoznačná a mnohoznačná, slova souznačná

a protikladná

Čtení

P. Danzigerová – Ambra Černá jde do 4. třídy

J. Turnovská – Toho kluka už se nezbavíme

Od pondělí 14. 9. mě zastupuje p. uč. Mgr. E. Míčková.

Příspěvek Radě rodičů pro tento školní rok činí 300,- Kč.

Platí nejstarší ze sourozenců ve škole.