Domácí úkol: Čj – str. 5/cv. 6 (přepsat správně věty do čj 1)

+ čtení str. 8 + umět převyprávět

+ oprava opisu z pátku s podpisem rodiče

Děti, které nebyly ve škole:

písanka str. 2 celá

M – prac. seš. str. 4/ cv. 7 celé

14. 9. – 19. 9. – plán učiva

Čj – psaní u, ú, ů (diktát slov)

– psaní i, y po měkkých a tvrdých souhláskách

– slova nadřazená, podřazená, přísloví

 

M – desetiminutovka (diktát čísel – zadáno v desítkách a jednotkách)

– +, – do 100 bez přechodu přes 10

– násobení 1 -5 , dělení 10, 5, 2