ČJ:  Vyvození hlásky, písmene B, b. Vyhledávání ve slovech, skládání tvarů písmen.

       Hláska, písmeno U, u (vyvození).  Rozklad slov na hlásky.

Ps:  Cviky k uvolnění paže, zápěstí.  Psaní číslic 1, 2.

M:   Určování počtu 1, 2, 3, 4, 5.   

       Příprava k porovnávání souborů a čísel. Vztahy více, méně, stejně.

Prv: Okolí školy.  Bezpečná cesta do školy.