27Bře/24

Angličtina

Dobrý den, v angličtině pořád pracujeme na lekci 4. s tématem Animals (zvířata). Učíme se slovní zásobu zvířat + části těla -> žáci všechna slovíčka najdou ve slovníčku vzadu v pracovním sešitě (str.Čtěte více…

18Bře/24

Týdenní plán: 18.3. – 22.3.2024

ČESKÝ JAZYK Mluvnice Učivo: Podmět a přísudek Procvičování: Věta jednoduchá Opakování : – vyjmenovaná slova Opakování: – práce s textem: vyhledávání slovních druhů MATEMATIKA Učivo: Zlomky Opakování: – Rovnice Opakování: – Násobení:  jeden z činitelů je násobkem čísla 10 Opakování: – Dělení:Čtěte více…