ČESKÝ JAZYK

Mluvnice

 • Učivo: Vzory podstatných jmen – rod střední
 • Procvičování: rod, životnost a číslo
 • Opakování : –  diktát, podmět a přísudek

Sloh

 • Učivo: komiks

MATEMATIKA

 • Učivo: Písemné násobení dvojciferným činitelem
 • Učivo: Zlomky – výpočet z daného čísla
 • Procvičování: porovnávání zlomků
 • Opakování: – Rovnice
 • Opakování: – Násobení:  jeden z činitelů je násobkem čísla 10
 • Opakování: – Dělení: dělenec i dělitel jsou násobky čísla 10

GEOMETRIE

 • Procvičování: – Kruh, kružnice

VLASTIVĚDA

 • Učivo: 
 • Opakování: Jan Hus
 • Opakování: Středočeský, Jihočeský a Plzeňský kraj (krajské město, řeky, zajímavosti…)

PŘÍRODOVĚDA

 • Učivo: Rostliny našich polí