ČESKÝ JAZYK

Mluvnice

 • Učivo: – Vzory podstatných jmen – rod mužský
 • Procvičování : –  Podstatná jména rodu ženského
 • Opakování: – Vzory podstatných jmen rodu středního (přiřazování pod.jm. ke vzorům), vyhledávání podmětu a přísudku

Čtení

 • J. Černý „Jiřík z Poděbrad“
 • O. Sirovátka „O moudrém šašku Palečkovi“

MATEMATIKA

 • Učivo: – Přímá úměrnost
 • Opakování: – Písemné násobení dvojciferným činitelem
 • Opakování: – Výpočet části zlomku z celku

GEOMETRIE

 • Učivo: – Útvary souměrné podle osy

VLASTIVĚDA

Historie

 • Učivo: Jagellonci
 • Opakování: Ladislav Pohrobek a Jiří z Poděbrad

Kraje

 • Učivo: Liberecký kraj
 • Procvičování: Karlovarský kraj. Ústecký kraj

PŘÍRODOVĚDA

 • Učivo: Živočichové našich polí
 • Učivo: Obiloviny