ČESKÝ JAZYK

Mluvnice

 • Učivo: Vzory podstatných jmen – rod ženský
 • Opakování : –  podstatná jména rodu středního – přiřazení ke vzorům, diktát, podmět a přísudek

Sloh

 • Učivo: Vypravování (Zvířata a jejich povyražení)

MATEMATIKA

 • Učivo: Zlomky: – výpočet z daného čísla
 • Opakování: – Písemné násobení dvojciferným činitelem
 • Opakování: – Rovnice

GEOMETRIE

 • Učivo: – Rýsování trojúhelníku

VLASTIVĚDA

Historie

 • Učivo: Vzbouření husitů – Křížové výpravy proti husitům – Husité bojují proti sobě

Kraje

 • Karlovarský kraj
 • Ústecký kraj

 

PŘÍRODOVĚDA

 • Učivo: Živočichové našich polí