29.2. Expozičně-herní výstava s názvem „Svět kostiček“ ve Frenštátě p. R. Bližší informace v Bakalářích. 

6.3. Kosmický zážitkový stan – 5. vyuč. hodina

15.3. Návštěva Ekocentra Hubert Hukvaldy – program zaměřený na Zero waste

18.3. 2024  Bruslení v Kopřivnici. 

17.4. Zahájení plavecké výuky. 

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova po M ( bereme postupně).
 • přídavná jména, slovesa, předložky, spojky- opakujeme, nově: číslovky
 • podstatná jména (číslo, rod) – ve středu testík
 • opis, diktát vět, přepis
 • slovní hříčky, rébusy,  křížovky

Matematika

 • Pamětné sčítání a odčítání stovek, desítek, jednotek v oboru do tisíce – procvičování, nově s přechodem
 • Zaokrouhlování trojciferných čísel na stovky- opakujeme
 • Jednotky délky: mm, cm, dm, m, km
 •  písemné odčítání a sčítání dvojciferných čísel – v úterý testík
 • násobilka- opakování
 • Geo: Rýsování čtverce ve čtvercové síti, vrcholy, strany, délky stran

Prvouka

 • Neživá příroda:  Nově: Vesmír. Světlo a teplo- opakujeme.