Český jazyk:
– vyjmenovaná slova po M ( řada slov zpaměti – budeme zkoušet celý týden)
– doplňovací cvičení na vyjmenovaná slova po Z, B, L, M
– testík: určování čísla a rodu podst. jmen
– slovní druh číslovky a předložky
– vyhledávací čtení

Matematika:
– procvičování sčítání a odčítání stovek, desítek, jednotek  do 1000 bez
   přechodu + slovní úlohy
– nově: sčítání a odčítání do 1000 s přechodem
–  testík: násobení a dělení 10 a 100
–  procvičování zaokrouhlování trojciferných čísel na stovky
– jednotky délky: mm, cm, dm, m, km

Prvouka:
– neživá příroda a její význam
– vesmír

* 6.3. Kosmický zážitkový stan – Vesmír – 4.vyuč. hodina v tělocvičně
* 15.3. Celodenní projekt: Zero waste-nulový odpad v enviromentálním resortu Hubert
* 17.4. Začínáme s plaveckou výukou – bude upravený rozvrh