All posts by Eliska.Mickova

25Dub/24

Čtvrtek

M dělení se zbytkem – test násobky desíti jednocif. číslem – opak. Čj opakování – vyj. slova po S písanka str. 10 celá

24Dub/24

Středa

Matematika (2. vyuč.hod.) +bazén opakování na zítřejší test – dělení se zbytkem- do sešitu M + zkouška (52:6,2:6,58:6,23:7,6:7,39:7,71:8,11:8,39:8,16:9,44:9,21:9) opakování násobků desíti jedn. číslem: Násobení násobků 10 jednociferným číslem – Náhodné karty (wordwall.net)Čtěte více…

22Dub/24

Pondělí

Čj vyjm. slova po S pracovní list – tajenka (na vrátnici) pracovní list k nalepení do sešitu – (správnou variantu zakroužkuj)- Dú Doplň správné slovo (vyjmenovaná slova po S) – Kvíz (wordwall.net)Čtěte více…

19Dub/24

Pátek

Čj procvičování vyjm. slov po S (interakt. cvičení) diktát příprava referátů (list)   M procvičování násobení násobků deseti- do sešitu M – příklady z učebnice M- str. 20/7 – vždy vybrané 3Čtěte více…

18Dub/24

Čtvrtek

M procvičování násobení násobků deseti- na mazací tabulku – z učebnice M 3- str. 19/4 a str. 20/7 procvičování: dělení se zbytkem Minutovky str. 22/43 – dokončit za DÚ Čj pracovní listČtěte více…