Český jazyk

Tvrdé souhlásky, tvrdé slabiky

Doplňování y/ý po tvrdých souhláskách

Matematika

Číselná řada 0-100, porovnávání čísel

Písemné sčítání, odčítání

Přímka- rýsování

Ve Smartbooks jsou zadaná  2 cvičení z matematiky.

Prvouka

Rok- kalendářní, školní. Roční období, měsíce, dny v  týdnu. Kalendář

V pátek si děti mohou přinést do školy kalendář.

 

Bruslit pojedeme až 18.3.