Úterý 9. 1. 2024 – VOLBY  ZÁSTUPCŮ RODIČŮ DO ŠKOLSKÉ RADY  – informace jsou v Bakalářích. 

ČJ – procvičování a upevňování probraných písmen, čtení čtyřpísmenkových slov, třípísmenkových slov,  slov s dlouhou hláskou – procvičování ve čtecích listech, čtení ze slabikáře a čtení z tabule. Skládání slov. Slabikář nosíme každý den. 

Ps – nácvik psaní ú, ů, U, M, opakování probraných písmen. Tento týden zkusíme první psaný diktát písmen ( jen malá: e, l, m, o, a, u, i, p, s, t) a také lepený diktát slov.

M – sčítání a odčítání do 8, porovnávání čísel, rozklad čísel, tvoření slovních úloh, dopočítávání do daného počtu. Číselná řada 0 – 10. Prostorové útvary kolem nás – koule, krychle, kvádr, válec.

PRV – rok, měsíce v roce, dny v týdnu. Živočichové v zimě.

Učivo si mohou žáci procvičovat na  https://skolakov.eu/https://rysava.websnadno.cz/  nebo na SmartBooks.

Co nás čeká: 

Pondělí 15. ledna  – preventivní program  „Komunikace v třídním kolektivu“ – proběhne v průběhu vyučování. Cena programu je 60 Kč/žák – z toho 40 Kč je hrazeno Radou rodičů, 20 Kč hradí  každý žák.

Pondělí 18. března – bruslení – odjez bude upřesněn v týdnu před touto akcí.