Čj – procvičování a upevňování probraných písmen, procvičujeme čtení tří a čtyř písmenkových slov, práce s kartami písmen.

Ps – psaní písmen u, ů, ú, U, M. Diktát – psaný diktát probraných písmen  e, l, m, o, a, u, i, p, s, t.

M – psaní číslice 8, sčítání a odčítání do 8, porovnávání čísel, rozklad čísel, tvoření slovních úloh, dopočítávání do daného počtu. Číselná řada 0 – 10. G – prostorové útvary kolem nás – koule, krychle, kvádr, válec.

Prv – rok – měsíce v roce, týden – dny v týdnu. Děti si donesou obrázek z kalendáře – výška 10 cm, šířka 7 cm.

Od tohoto týdne se budeme učit zapisovat Domácí úkoly do Úkolníčku.

Úterý 9. 1. 2024 

  • VOLBY  ZÁSTUPCŮ RODIČŮ DO ŠKOLSKÉ RADY  – informace jsou v Bakalářích. 

Pondělí 15. 1. 2024

  • preventivní program  „Komunikace v třídním kolektivu“ – proběhne v průběhu vyučování. Cena programu je 60 Kč/žák – z toho 40 Kč je hrazeno Radou rodičů, 20 Kč hradí  každý žák.

Bruslení v Kopřivnici 

  • pondělí 18. března – informace v týdnu před samotnou akcí.