Opět máme za sebou další školní rok a tradičně nastalo loučení s žáky 9. ročníku. Poté, co se deváťáci rozloučili se svými mladšími spolužáky a předali svou štafetu mladším osmákům na školní zahradě, odebrali se všichni i se svými třídními učitelkami do kinosálu, aby převzali z rukou paní ředitelky svá vysvědčení a rozloučili se i s panem starostou. Třídní učitelky představily každého žáka při předávání vysvědčení krátkou charakteristikou. Žáci shrnuli svých devět let prožitých na místní základní škole poutavými prezentacemi.Nakonec měl pan starosta pro všechny připravený bohatý raut.

Žáci se neradi loučili se svými třídními učitelkami a spolužáky, ukápla i nejedna slzička.

Přejeme jim do dalších let mnoho úspěchů v osobním i studijním životě.