Dne 30. 6. 2023 proběhlo slavnostní zakončení školního roku. Počasí přálo, proto se mohlo uskutečnit na školní zahradě.

Na úvod se slova ujala paní ředitelka. Nejprve pochválila prvňáčky, že úspěšně zvládli svůj první rok na základní škole. Než přešla k žákům devátých tříd, vyzvedla úspěchy našich žáků a za jejich úžasnou reprezentaci školy jim byly předány pochvaly ředitelky a věcné ceny. V tomto školním roce byli žáci úspěšní ve sportovních a výtvarných soutěžích, ale také v soutěžích recitačních, pěveckých, jazykových, matematických, a jiných. Odměněni byli rovněž nejlepší sběrači papíru a kaštanů.

Pak už nastalo loučení s devátými třídami, které bylo jako vždy velmi krásné a emotivní. Postupně poděkovali všem učitelům, kteří je na základní škole provázeli. Na závěr předali štafetu osmákům, kteří převezmou jejich roli příští školní rok.

Prvňáčci se rozloučili s deváťáky malým dárkem. Poté se žáci 1. – 8. ročníku odebrali do svých tříd k předávání vysvědčení.

Žáci devátého ročníku pokračovali do sálu Obecního úřadu v Kozlovicích, kde už na ně čekal pan starosta Ing. Miroslav Tofel, který se s nimi také rozloučil. Deváťáci převzali z rukou svých třídních učitelů (Mgr. Romany Fizkové a Mgr. Markéty Velké) svá vysvědčení. Následovalo promítání prezentací obou devátých tříd – průřez společných chvil během celé školní docházky.

Všem žákům naší školy přejeme klidné a hezky prožité prázdniny a deváťákům úspěšný vstup do další etapy jejich života.

cof