V jarních měsících proběhlo ve škole online dotazníkové šetření Mapa školy. Jednotlivé dotazníky vyplňovali žáci a jejich rodiče, pedagogičtí a provozní zaměstnanci školy, kteří měli možnost odpovídat na otázky, zaškrtávat možnosti a otevřeně nám sdělovat své názory a postřehy. A pokud nebyl někdo z respondentů s něčím nespokojen, neobával se na danou věc poukázat. Otevřel se tak prostor pro diskuzi o možnostech řešení. Dozvěděli jsme se toho hodně, něco jsme již věděli, něco tušili a něco bylo pro nás nové. Výsledky podrobně analyzujeme a odpovědi na otevřené otázky důkladně procházíme. V průběhu příštího školního roku se budeme výstupům z dotazníků podrobně věnovat.

Děkujeme všem respondentům za pozitivní hodnocení a za konstruktivní kritiku. To, co vyžaduje zlepšení, bude předmětem naší pozornosti.

Mgr. Jaroslava Minksová, ředitelka školy

Souhrnná zpráva