M

  • násobení a dělení č. 2 a 3 – procvičování
  • pracovní sešit str. 10 celá, cv. 4 DÚ

Čj

  • slovní druhy- opakování
  • spojky
  • pracovní sešit str. 35/1
  • učebnice Čj str. 95/1,3 a str. 93 přepiš a doplň do sešitu Čj
  • Čítanka str. 148
  • Písanka č. 3 volné psaní