Matematika

učebnice  M – 3. díl

– uč. str. 5 / 4 – prostudovat

– výpočet aritmetického průměru – str. 8 – prostudovat

– učeb. str. 8 / 2, 3 – písemně do M č.1

– učebnice str. 9 / 4 – ústně

Český jazyk

– skloňování číslovek – učeb. str. 116 – 117

– učebnice str. 116 / 2, 3 – ústně

– pracovní list ( číslovky) – str. 2 / 4, str. 3 / 3

Vlastivěda

– učebnice str. 35

Přírodověda

– učebnice str. 63