Středa 24.5. –  plavecká výuka. Sraz v šatně v 7.15 hod.

Sběr papíru – stále ještě probíhá soutěž ve sběru starého papíru – papír se vybírá každou středu od 6. 30 do 7. 45  ve školním dvoře u žákovského vchodu. Poslední výběr proběhne 31. 5.2023.

26. 5. – Školní výlet 2. A/B – Rožnov pod Radhoštěm. Více informací v Bakalářích. V pátek děti dostaly Souhlas zákonných zástupců s Návratkou k výletu. Prosím o podpis a vrácení zpět do školy do středy 24.5. Děkuji. 

V pondělí 29.5. pojedeme do kina (Frýdlant n. O) na film Šoumen Krokodýl.

V rámci tělesné výchovy navštěvujeme venkovní hřiště i atletickou dráhu.  Prosím o vhodné oblečení a obuv (běh, skok do písku). Děkuji.

Český jazyk

 • nově: slovesa, předložky
 • opakování: podstatná jména
 • názvy slovních druhů a jejich pořadí – středa, (čtvrtek) zkoušíme
 • plynulé čtení vět, správná intonace, čtení po odstavcích
 • hádanky, rébusy
 • opis, přepis, diktát – v úterý diktát (možnost procvičit – učebnice str. 80/8 a, b)
 • referát k přečtené knize
 • sloh:  Pořádek vět. Adresa.

Matematika

 • Násobení číslem 3, třikrát větší
 • Dělení číslem 3, třikrát menší
 • Dělení číslem 2 – v pátek test
 • Sčítání a odčítání čísel v oboru 0-100 – opakujeme i testujeme
 • Písemné sčítání a odčítání.
 • Digitální podoba hodin.
 • Obchodování, slovní úlohy.
 • Geometrie – měření a rýsování úsečky dané délky.

Prvouka

 • Rostliny a zvířata žijící na louce