Čj – procvičování slov se skupinou hlásek BĚ,PĚ, VĚ, MĚ. Hlasité a plynulé čtení. Práce s textem.

Ps – psaní písmen L, ch, Ch. Opis a přepis slov a vět. Diktát slov.

M – sčítání a odečítání do 20 bez přechodu desítky, početní pyramidy, řetězovky.

Prv – lidské tělo.

Tv – ve čtvrtek nebo v pátek půjdeme v rámci Tv ven – podle počesí – bude upřesněno.

Pondělí 22. 5. – školní výlet – bližší informace viz. Bakalář.

Středa 24. 5 . – bazén.