Český jazyk:
– procvičujeme názvy všech slovních druhů + pořadí
– procvičujeme rozlišování podst. jmen, sloves a předložek
– budeme psát testík na doplňování párových souhlásek+podst. jména, slovesa, předložky
– čtenářská dílna (vlastní kniha)
– procvičování psaní slov s písmeny: x, X, q, Q

Matematika:
– testík na sčítání a odčítání 0-100, včetně slovní úlohy
– procvičování násobilky 2
– začínáme násobilku 3
– geometrie: rýsování a měření úseček

Prvouka:
– louka a život na ní (prosím, aby si děti přinesly na úterý prac. sešit PRV)

* Ve středu 24.5. výuka plavání
* V pátek 26.5. Školní výlet. Informace v Bakaláři. Všechny děti dostaly v pátek Souhlas zákonných zástupců a také Návratku k odchodu po výletě – prosím o podepsání a vrácení zpět do školy.
* V pondělí 29.5. pojedeme do kina Frýdlant n.O. na film: Šoumen Krokodýl