V pátek 26.5. – školní výlet, informace v Bakalářích  (+lístek s návratkou)

V pondělí 29.5.- kino ke Dni dětí

Český jazyk

Slovesa- osoba, čas

Doplňování i/y po obojetných souhláskách- opakování

Matematika

Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem- opakování, prověrka

Slovní úlohy

Konstrukce trojúhelníka

Prvouka

Kostra