VE STŘEDU 31. 5. 2023 KONČÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU. 

Pátek 26. 5. 2023 – školní výlet Štramberk – v pondělí děti přinesou vyplněné a podepsané návratky (dostaly v pátek), informace také v Bakalářích.

Středa 24. 5. – plavání.

Pondělí 29. 5. –  kino ke Dni dětí, odjezd v 7. 30 hodin.

ČJ – slovesa – čas minulý, přítomný, budoucí, infinitiv, zvratná slovesa. Opakování učiva.

Ps – opis, přepis, doplňování, diktát.

M – dělení mimo  obor násobilek (např, 180 : 2, 360 : 6…). Opakování učiva.

Geo – konstrukce trojúhelníku, opakování učiva (úsečka, přímka, polopřímka, kružnice).

PRV – lidské tělo – kostra.