Víkend běží jako voda,

pondělí tu bude hned.

Do školy se všichni těší,

pojedeme na výlet! 🙂

 

V pondělí 22. 5. – školní výlet (všechny informace v Bakalářích)

 

V hodinách nás čeká:

ČJ: Procvičování: skupiny bě, pě, vě, mě. Hlasité plynulé čtení, čtení psaného textu.

Psaní: Písanka 4. díl – nácvik psaní L, ch, Ch. Přepis slov. Diktát slov.

M: Sčítání a odčítání do 20, dopočítávání, rozklad, řetězovky, početní pyramidy.

Dokreslení obrázků podle osy.

PR: Části lidského těla, části obličeje.

HV: Písnička „Vadí, nevadí“ (Není nutno) + poslech

VV, PČ: Náš školní výlet, pásová vystřihovánka.

 

Ve čtvrtek nebo v pátek půjdeme z TV na hřiště. Upřesním podle počasí.