Zdravím svoje žáčky a jejich rodiče s přáním pohodového roku 2023.

Učivo

Český jazyk

Ml- procvičování slovních druhů.

Sl- Vánoce – vyprávění.

Matematika

Čísla větší než 10 000, porovnávání.

Doneste si druhý díl učebnice matematiky.

Vlastivěda

Výroba elektrické energie, průmysl ČR.

Do školy jdeme až v úterý!  Hol.