Všem přeju úspěšné vykročení do roku 2023.

A ještě vzpomínka na Vánoce. Děkujeme rodičům Elišky K. za zakoupení materiálů pro vánoční  pískování. Byly to velmi příjemné chvíle tvoření, moc děkujeme. 

Pondělí 2. 1. – vánoční prázdniny.

Úterý 3. 1. – zahájení výuky, nezapomeňte si přinést cvičební úbory, hned začínáme pracovat na krásných tělech. 

ČJ – vyjmenovaná slova po M, opakování a procvičování  vyjmenovaných slov po Z, B, L – doplňování i-í, y-ý.

Čtení textů z čítanky.

Ps – procvičování psacích tvarů, důraz na úpravu písma.

M – procvičování písemného sčítání a odčítání dvojciferných čísel.  Zaokrouhlování čísel na desítky. Jednotky času – minuty, hodiny.

Geo – osová souměrnost.

PRV – Voda, koloběh vody v přírodě.