Dětem i rodičům přeji hodně zdraví, radosti a úspěchů v roce 2023.

 

Samé krásné, klidné dny,

ať se splní všechny vaše sny. 🙂

 

Připomínám:

Ve škole se po vánočních prázdninách sejdeme v úterý 3. 1.

Ve středu 4. 1.Divadlo loutek Ostrava (informace v Bakalářích).

 

Dále nás čeká:

ČJ: Otevírání nového Slabikáře. Čtení slovních spojení. Krátké věty s obrázky.

Vyprávění zážitků z vánočních prázdnin.

Psaní: Procvičování – správné tvary známých písmen. Nácvik psaní t.

Psaní slabik a krátkých slov.

M: Sčítání a odčítání v oboru 0 – 7. Slovní úlohy. Řetězovky, rozklad čísel, početní

pyramidy.

PR: ORIENTACE V ČASE: Kalendář. Dny v týdnu, víkend.

Pokud máte možnost, přineste si prosím do čtvrteční prvouky menší kalendář

(stolní nebo kapesní). Nemusí být nový, klidně z minulých roků. Děkuji.

VV, PČ: Tvoření na téma „Tři králové“.

HV: „My tři králové“ + opakování známých písniček.