Matematika

– učebnice str. 35 / 4, 5 – do M č.1

Český jazyk

– pracovní list – str. 5, 6 – dokončit celou

Vlastivěda

– Rakousko – učeb. str. 52 – 53

Přírodověda

– Subtropický pás – učeb. str. 38

Čtení

– učebnice str. 64 – 65