Čj

  • psaní u, ů, ú
  • pracovní sešit str. 34/4 a str. 35/5
  • Slabikář str. 80

M

  • číselná řada 0-100 (číslo hned před, hned za, mezi čísly,…)
  • pracovní sešit str. 43/2,3, 4 ústně
  • pracovní sešit str. 45/1,2,3

Prv

  • Učebnice – str. 24 přečíst
  • Pracovní sešit str. 21/5,6