Matematika

Jednotky času

Milion – zápis a čtení čísel, porovnávání, rozvinutý zápis čísla, zaokrouhlování

Geometrie

Obsah obdélníku

Český jazyk

Věta jednoduchá a souvětí

Podmět a přísudek

Čtení

B. Šimková – Na otázky reportérů odpovídá host měsíce

L. Středa – Kluk na houpačce

Ve čtvrtek 26. 5. – výukový pořad Agentury Pernštejni s historickou tematikou o Leonardu da Vinci, vstupné 50 Kč ( bude staženo z online školní pokladny )