V ZÁVĚRU ŠKOLNÍHO ROKU BUDOU PROBÍHAT PLATBY ZA SEŠITY, VÝKRESY,  FOTOGRAFIE, KULTURNÍ AKCE – VŠE PŘES ŠKOLNÍ POKLADNU. PROSÍM RODIČE, ABY SI PRŮBĚŽNĚ KONTROLOVALI STAV ÚČTU A PŘÍPADNĚ DOPLNILI POTŘEBNOU ČÁSTKU. ČÁSTKA, KTERÁ NEBUDE VYČERPÁNA, BUDE ŽÁKŮM PŘEVEDENA DO DALŠÍHO ŠKOLNÍHO ROKU.DĚKUJI.

O platbách budu průběžně informovat v Bakalářích.

Středa 25. 5. 2022 – výuka plavání s možností fotografování. Zájemci o fotografování donesou podepsanou návratku nejpozději do úterý 24. 5. 2022. Platba proběhne přes školní pokladnu.

Středa 25. 5. 2022 – kroužek Tvořivé ruce.

Čtvrtek 26. 5. 2022 – v rámci vyučování proběhne výukový program  s historickou tematikou – Leonardo da Vinci: Příběh jeho života a díla.  Cena pro žáka 50 Kč – platba proběhne přes školní pokladnu.

Pátek 27. 5. 2022 – školní výlet 2. A na Ondřejník (pokud nebude pršet).  Informace k výletu dostanou žáci v úterý.

ČJ – předložky, spojky, opakování učiva. Čtení textů z čítanky, poslech četby.

Ps – opis, přepis, diktát.

M – násobení číslem 4, pojem 4 krát větší, čtvrtiny, řešení slovních úloh. Pamětné zvládnutí násobilkové řady 0, 1, 2, 3, 4. Opakování a procvičování učiva.

Geo – rýsování a měření úsečky s přesností na cm a mm.

PRV – léto na poli. Živočichové v lese.