Máme hotovo:

Čj – učebnice – str.93 cv. 4. a 6. – ústně. Do Dráčka str. 109 cv. i-í, y-ý za b).

Čj – PS – str. 33 – celá.

Písanka – str. 9, 10 a 11 – celá.

M – PS – str. 20 – celá, str. 21 cv. 1. –  A, B. Procvičování násobení a dělení č. 1, 2, 3. Násobky čísel 2 a 3 zpaměti.

M – G – rýsování úseček  – úsečka /AB/ = 8 cm, /CD/ = 11 cm, /EF/ = 4 cm.