Pro nepřítomné žáky – máme hotovo:

ČJ – procvičovali jsme rozlišování podstatných jmen a sloves +  rozlišení názvů osob, zvířat a věcí.

ČJ – Š – učebnice s. 93/cv. 2 – přepis vět s vybranými slovy + podtrhli jsme rovně podstatná jména, vlnovkou slovesa.

Písanka s. 4 – dokončená.

D. Ú. – ČJ -D – učebnice s. 93/cv. 4 – přepsat a vlnovkou podtrhnout slovesa.

M – PS s. 20 – dokončená + procvičování násobení a dělení 0, 1, 2, 3 a procvičení sčítání a odčítání do 100.