Vytvořili jsme si na tvrdý papír koloběh vody (The water cycle, uč. str. 47). Domácí úkol – naučit se popsat obrázek koloběhu vody – můžeš si pomáhat větami, které jsme si napsali na druhou stranu obrázku.