DÚ: M str.13/1

Pro nemocné:

  • M str. 12/1,2,3
  • opakování – dopočítávání do 10
  • Nácvik psaní- velké psací D (mazací tabulka)
  • Předpísanka str. 26 celá
  • Písanka 2 – str. 13/ 3. řádky
  • Slabikář str. 73 Žába