DÚ: M minutovky str. 16/ cv. 32 b (dokončit)

 

Pokud zítra nebude pršet, půjdeme z TV na hřiště.

 

Děti dnes dostaly lísteček s nabídkou focení v bazénu.

Bližší informace najdete v Bakalářích.

 

Pro nepřítomné děti: dnes jsme dělali:

ČJ: Zvratná slovesa (jejich součástí jsou zájmena se, si)

Např. hraje si, dívám se …

učebnice str. 101 (horní polovina)

M: Příklady typu 180 : 2 = 90

učebnice str. 22

M minutovky: str. 16/ cv. 32 a, b

Písanka: str. 24

PRV: jedovaté rostliny, chráněné rostliny

učebnice str. 38

Pracovali jsme s atlasy rostlin.