Pro nepřítomné:
Český jazyk:
– čtení příběhů v malém sešitě ČJ (příběhy 3,4,5)
– čtení ve Slabikáři: Ježek
– Předpísanka psaní písmen: velké E a malé j – vždy první 3 řádky
– děti by měly mít v Předpísance dopsané celé strany se všemi předešlými písmeny

Matematika:
– v uč. Skřítka máme hotovo vše po str.18(včetně)
– v malém sešitě Kapříka jsme vypočítali sloupec příkladů na +a- do 10
– trénujeme + a – do 15 bez přechodu desítky (10+3=, 15-4= atd.

Prvouka:
– máme hotovo vše po str. 55(včetně)