Dne 18.5.2022 (středa) bude probíhat fotografování žáků (jen za příznivého počasí). Všichni žáci zítra obdrží lísteček s informacemi o focení (malý deníček). Prosím, označte ty možnosti, které budete chtít objednat. Děkuji. 

Ve třídě se objevily vši. Prosím rodiče o důkladnou kontrolu vlasů dětí. V případě výskytu vší proveďte potřebná opatření k odvšivení dětí. Děkuji.

Pokračuje výuka plavání – vždy ve středu + 1 x v pátek v termínech:  18.5., 25.5., 1.6., 8.6., 15.6., 22.6., 24.6. (pátek) a 29.6. 2022. Výuka na bazéně začíná v 11.00 hod. Návrat cca kolem 13.00 hod. 

Ve středu 18.5.2022 bude ukončen sběr papíru. Starý papír se vybírá od 6. 50 do 7. 30 hod.  u zadního vchodu do školy.

Český jazyk

Hláska a písmeno Ř,ř. Přímá řeč, oslovení, zdrobněliny.  Diktát probraných písmen i slov.  Opakování a prohlubování čtenářských dovedností. Čtení ve Slabikáři a čtecích listech.  Nově píšeme d, D, k.   Čtené psaní, opis, přepis i  autodiktát. Procvičování slov s dlouhými samohláskami. Opis krátkých vět (velké písmeno na začátku, tečka na konci).

Matematika

Sčítání a odčítání v oboru 0 – 15. Orientace na číselné ose, zobrazování čísel na ní. Rozklad a sklad čísel. Dopočítávání do daného počtu. Orientace v tabulce (řádek, sloupec).  Vybarvování podle osy souměrnosti. Orientace v čase, určování celých hodin a půlhodin.  Rozeznávání, pojmenování a vymodelování základních rovinných útvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh) a jednoduchých těles, hledání jejich reprezentace v realitě. Krychlové stavby. Opakování sčítání a odčítání v oboru 0 – 10.

Prvouka  ČAS- měření času, rok, roční období a měsíce v roce.

Cvičíme Plavání.  Skok do dálky.

Přeji krásnou neděli.