Námořníci v pruhovaném tričku,
nastupují ráno na rozcvičku.
Námořníci musejí mít páru,
aby mohli šplhat po stožáru.
Námořníci třídy 1.A
vrhají se znova do studia ☺

* Sběr papíruUKONČUJEME  VE STŘEDU 18.5. 2022 – soutěž tříd ve  sběru papíru. Starý papír se vybírá  od 6. 50 do 7. 30 hodin u zadního vchodu do školy.

* Ve středu 18.5.  výuka plavání. Opět sraz v šatně nejpozději v 7:20hodin.
MINULÝ TÝDEN OPĚT VŠICHNI PLAVCI HODINU SKVĚLE ZVLÁDLI – jejich snahu ocenily i p. učitelky plavecké školy!

* Ve středu 18.5. fotografování. Děti budou mít v pondělí vlepený lísteček s tímto rozpisem – prosím, označte, o které fotografie máte zájem. Pokud ve středu nebudu mít tento lísteček, děti se nemohou fotografovat – děkuji za pochopení. Platba proběhne opět přes Online pokladnu – prosím zkontrolujte si stav účtu.
1. Fotka třídy 25,- Kč na žáka
2. Fotka učitelé /pokud by měli zájem i žáci/  25,-Kč
3. Skupiny dětí /dle počtu focených/   20,- Kč/žák
4. Samostatná fotografie 60,- Kč ( 3ks)

Od 2. 5. 2022 platí změna režimu příchodu žáků do školy – dle školního řádu. Škola se otevírá v 6.00 hodin pro žáky, kteří navštěvují školní družinu a mateřskou školu, v 6. 50 hodin pro žáky, kteří mají výjimečně nultou hodinu, popř. hodinu třídnickou. Škola a šatny se uzamykají 5 minut před zahájením vyučování, tj. v 7. 40 hodin. Žáci, kteří nemají nultou nebo třídnickou hodinu, zůstávají v prostoru šaten do 7. 30 hodin, kdy jim bude umožněn odchod do učeben.

* Prosím, aby tento týden měly děti vhodné boty na TV venku. Půjdeme na hřiště trénovat skok do dálky, dle počasí, buď v pondělí nebo v pátek.

Český jazyk:
– Vyvození písmene Ž, G
– Slova začínající danou hláskou
– Čteme ze Slabikáře, čteme krátké příběhy
– Trénujeme opisování slov a vět, přepisování slov a vět a také autodiktát
– Nově píšeme písmena: r, R, E, j

Matematika:
– Sčítání a odčítání v oboru 0-15
– Dopočítávání do daného počtu
– Seznámení s pojmy o několik více, o několik méně
– Orientace v čase, určování času
– Spojování bodů dle předlohy

Prvouka:
Dny v týdnu
– Procvičování kalendářních měsíců