Čj – slovní druhy – podstatná jména, slovesa, psaní i – í, y-ý po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní u – ú – ů ve slovech. Diktát vět.

Čt – báseň – Náš kocourek – zpaměti, orientace v textu, čtení s porozuměním.

Ps – opis a přepis textu.

M – násobení a dělení č. 1, 2, 3. Násobení číslem 4. Násobky č. 2 a 3 zpaměti. Slovní úlohy. Sčítání a odečítání do 100 – procvičování a opakování.

Prv – Léto – proměny přírody v létě.

Středa 18. 5.

– plavání, odchod od školy v 7.20 hod.

– focení žáků – bude upřesněno.

– končí sběr starého papíru.