Matematika

Denně si opakujte násobilku !

Čísla do 10 000

– rozvinutý zápis a porovnávání čísel, znázorňování na číselné ose

– pamětné sčítání a odčítání čísel

Geometrie

Rovnoběžky a kolmice – shrnutí učiva