Matematika

Denně si opakujte násobilku !

Čísla do 10 000

– rozvinutý zápis a porovnávání čísel, znázorňování na číselné ose

– pamětné sčítání a odčítání

Geometrie

Rovnoběžky a kolmice – shrnutí učiva

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po M

Čtení

J. Žáček – Domov

M. Drijverová – Obydlí

I. Borská – O podivných adresách

17. 11. – státní svátek

Prosím, zkontrolujte svým dětem vlasy, objevily se vši !

Konzultační třídní schůzky proběhnou ve dnech 24. a 25. 11., rozpis bude od pondělí

odpoledne vyvěšen na dveřích 4. A .