Matematika

Práce s diagramy

Čísla do 10 000 – čtení, zápis a znázornění čísel na číselné ose

Geometrie

Rýsování rovnoběžek, které procházejí daným bodem